Τις μέρες της Βουλής
22-02-2018

Τυχεροί στην Πελοπόννησο.

Όταν τα άλλα κανάλια μεταδίδουν Βουλή, έχουν κάτι να δουν.

Ιδίως την προσέγγιση στην παραβολή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Πάντα επίκαιρη.