Ο καταλαλών και ιαθήσεται
23-04-2019

Λεπτομέρεια ιατρικής στολής που εξασφαλίζει κινδύνους  από πανούκλα, χρήσιμη έως απαραίτητη για όποιονα πολιτευτήν, μπουρζουάν ή χωρίτην επιθυμεί να σχολιάσει πράξεις ή λόγους  αντιπάλου του. Βολικό σωσίτριχο γιά κάθε άποψη, ώστε να ευδοκιμεί ο αγαθός πολιτικός Αγών του.Το ράμφος, βουτηγμένο στα αρώματα, χρησιμεύει και για την διατροφήν του, εκ σπόρων δαττούρας και άλλων μεθυστικών.