Νέφη Ελλήνων
05-01-2019

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019: Χειμερινοί ουρανοί, υψηλών πτήσεων οιωνοσκόπων. Κι ας πατήθηκαν από αναγνωριστικά U2. Κι ας έγιναν οι χαμηλού κόστους friendly skies της Zooropa.

Ετικέτες: νέφηουρανός