Γοργόνα
27-08-2019

Ήτο τμήμα τυμπάνου ναού εκ πώρου μετά αναγλύπτου παραστάσεως σκηνής της γιγαντομαχίας…Την δευτέραν ημέραν των ανασκαφών ανεκαλύφθη μεγάλη κεφαλή λέοντος και βορειότερον τεραστία κεφαλή γοργόνος αποκοπείσα του σώματος.

Από την ανασκαφική έκθεση του Φρειδερίκου Βερσάκη, Εφόρου Αρχαιοτήτων Κερκύρας. Ανασκαφές 13 ως 26-03-1911, στο κτήμα Αρταβάνη, όπου βρέθηκαν «αρχαίες πέτρες», ο ναός της Αρτέμιδας.