26-10-2018

Από τα παραπήγματα της τρίτης ηλικίας, μόνον χολή και όξος διαθέτω. Μη εμπορεύσιμα είδη.

Αλλά επειδή υπάρχουν πολλές έκτοτε νέες γενιές που έχουν κάθε δικαίωμα στην φρεναπάτη και στο εθελοτυφλείν, ένα έχω να ειπώ:

Να ρωτάτε.

Γενικά, παντού και πάντοτε, με πάθος. Όχι για την αλήθεια, που θα παραμείνει ισόβιο αίτημά σας, αλλά για το γαμώτο. Μη μπλέξετε με έρευνες που έχουν «ενδιαφέρον» και οι επόπτες  είχαν κάποτε την αλκή του Φληβά, πλην τώρα περιμένουν απλώς έναν ευρωτιώντα, κατουρημένον κότινο.

Αν δεν καταλαβαίνετε και σας λείπουν λέξεις, καλύτερα. Αρχίστε να ρωτάτε.