Μemo
01-07-2018

Σέρνω ως νεκρά ψυχή καταραμένη, την αδυναμία μου να περιλάβω τον Καζαντζάκη και τον Σικελιανό στις αναγνωστικές μου προτιμήσεις. Κάθε τόσο, στρώνομαι κεφάτος με μέρος του έργου των, λέω «ώρα να τους ιδώ διαφορετικά», καλοπροαίρετα και πάνω στις πρώτες σελίδες πέφτω σε κώμα. Δεν ξέρω να τους διαβάσω. Και τον μεν Σικελιανό, χάρη στο «Θαλερό» του, κλαίω από συγκίνηση και πάθος, και τον ξαναβάζω στο εικονοστάσι, αλλά για τον Καζαντζάκη, παραμένω αμαθής και στούρνος. Εκτιμώ αυτούς που τους αγαπούν και έως εκεί. Μπαίνοντας ο Ιούλιος, μήνας αγέλαστος για την εξαχρειωμένη μου συνείδηση, το σημειώνω προς ενθύμησιν.

Ετικέτες: συγγραφείς