Ατομικά δικαιώματα και η ωριμότητα των συνθηκών
09-10-2017

Γράφει ο Yannis Androulidakis στο Facebook. Η έμφαση είναι δική μου.

“Έχει πάρα πολύ πλάκα ή μάλλον αποτελεί τραγέλαφο, ότι όλοι αυτοί που ομνύουν εννιά φορές τη μέρα στην Ευρώπη, αυτοπροτεινόμενοι ως οι επί γης εκπρόσωποι του Δυτικού Διαφωτισμού, δεν έχουν ακόμα καταλάβει το στοιχειώδες, ότι το ατομικό δικαίωμα δεν εξαρτάται από την ωριμότητα της κοινωνίας. Το ατομικό δικαίωμα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ το άτομο από την όποια (αν)ωριμότητα της κοινωνίας. Εμποδίζει δηλαδή κατά βάση την όποια όψιμη ή πάγια πλειοψηφία μέσα στην κοινωνία να καταπατά αυθαίρετα την προσωπική ελευθερία του οποιουδήποτε δεν ανήκει σε αυτήν και δεν στρέφεται ενάντια στην κοινωνία. Όσο πιο «ανώριμη» είναι μια κοινωνία να αποδεχτεί ένα ατομικό δικαίωμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η σημασία της υπεράσπισής του και αναγκαία η κατοχύρωσή του.”