Χρήσιμη διευκρίνηση
26-03-2021

Ας γνωρίζουν οι φίλτατοι αναγνώστες πως είμαι αλλεργικός έναντι του εκάστοτε κυβερνώντος σχήματος, αλλά και του συνήθως λανθασμένου τρόπου της όποιας αντιπολίτευσης του τυχαίνει. Πείτε το χούι, αλλά έτσι γνωρίζω ανέφελη διάθεση. Πιο ανεκτικός είμαι στις διοικήσεις των κεντρώων ανθρώπων και δυστυχώς έχουν εκλείψει πολλές φυλές που συμπαθώ, όπως τους Τολτέκους, τους Οστρογότθους, τους Σεμινόλ, τους κατοίκους της Βανδέας και τους Γιαννιτσιώτες.

Πρότυπό μου: η στιγμή καθ’ ήν ο Οδόακρος αναλαμβάνει την εξουσία από τον ριγώντα και τρέσαντα Ρωμύλον Αυγουστύλον.

Επίσης, γνωστοποιώ την ακράδαντη πεποίθησή μου σύμφωνα με την οποία «οι καλοί χειροτερεύουν με την ίδια ταχύτητα και στυλ με το οποίο οι κακοί καλυτερεύουν».

Ετικέτες: πολιτική