Τι θέλει να πει ο ποιητής
18-08-2020

“Ο αριθμός των κρουσμάτων δεν μπορεί αποτελεί τη βάση της αξιολόγησης του επιδημιολογικού φορτίου της περιοχής”. Έτσι είναι: μάθε στα παιδιά πολυσύλλαβες λέξεις, και θα τις δοκιμάσουν, για να δουν πώς χρησιμοποιούνται. Βάλε τα μπροστά σε ένα μικρόφωνο, κι όποιον πάρει ο Χάρος. Ενίοτε και κυριολεκτικά.