Σύρματα στα λιβάδια
02-08-2018

Άνευ σημασίας οι τροπολογίες «κατεδάφισης» που θα ακυρωθούν εν τοις πράγμασιν, καθώς αντί να παρκάρουν στην «κρατική περιφέρεια», θα συνωστίζονται στο ΣτΕ. Έχω την εντύπωση πως θα ήπρεπε προηγουμένως να λύσουν τον υπηρεσιακό εμφύλιο μεταξύ δασαρχείων και λοιπών υπηρεσιών.

Στην ποκερικήν επιστήμην, αυτό λέγεται ντεκαβάρισμα. Χωρίς ντεκαβάρισμα, πρόκειται για ακόμη μία «γυροβολιά του κεφαλαίου».Αν δεν ακυρώνουμε εκατό νόμους κάθε φορά που θεσμοθετούμε έναν ακόμη, δεν υπάρχει σωσμός.

Ετικέτες: νόμοιΣτΕ