Σχόλιο για διάλειμμα
23-11-2018

Στου Γιώργου Τράγκα

 

Toν Γιώργο Τράγκα αγαπώ- με τα ρητορικά του

Με των χειλέων την γραμμήν, τα ου φωνητά του

Το ζάχαρο, την πονηριά, τα διαφημιστικά του

 

Εκεί σαν μπω, μες σε κανάλι των Γραικών

Με των συλλογισμών του τες σκαλωμαρίες,

Μες τες λειτουργικές φωνές και συμφωνίες,

Τις μεγαλοπρεπείς των ομοφρόνων παρουσίες

Και κάθε των κινήσεως τον άφροντι ρυθμό-

Λαμπρότατοι μες στης αγνοίας τον στοχασμό-

Ο νους μου πηαίνει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας

Στον ένδοξό μας καμποτινισμό