Κοπάν, Ναός 22, ο θεός Ήλιος
Ο Μεγάλος Αδελφός
15-09-2020

Η Αφροδίτη ήταν το σημαντικότερο ουράνιο σώμα για τους Μάγια. Ρύθμιζαν τη ζωή τους – την ειρήνη και τους πολέμους – σύμφωνα με την περιοδικότητα της κίνησης του πλανήτη στον ουρανό, την οποία μελέτησαν και κατανόησαν. Αρσενική θεότητα η Αφροδίτη, θεός της γεωργίας, του κυνηγιού και του ψαρέματος. Υπηρέτες του οι θεοί της βροχής.

Κάποτε τα σύννεφα καυχήθηκαν στον Ήλιο ότι αυτά είναι οι άρχοντες της βροχής, αυτά την ορίζουν. Ο Ήλιος θύμωσε κι αρνήθηκε το δικαίωμά τους να διασχίζουν τα ουράνια. Έτσι έπεσε μεγάλη ξηρασία και πείνα. Και οι θεοί της βροχής έμαθαν στους ανθρώπους την τέχνη να καλούν τα σύννεφα. Αυτά, σε πείσμα της θέλησης του Ήλιου, επέστρεψαν και ξανάρχισε να βρέχει. Σκέπασαν τον ουρανό κι έκρυψαν πίσω τους τον Ήλιο, μπλοκάροντας την πρόσβασή του στα ανθρώπινα.

Ο Ήλιος παραδέχτηκε αδυναμία και τη δύναμη του πλανήτη. Τον αποκάλεσε Μεγάλο Αδελφό.