Νύχτα ευθυμίας (ψώμματα, ούλα!)
15-01-2021

[…]ξέρω όμως τον πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος για τη λύση δύο κρατών που βολιδοσκοπούσε από το 2017 και εντεύθεν, είχε μιλήσει και σε μένα και το έγραψα τον Μάρτιο του 2018, ότι «θα προσπαθούσε να εξασφαλίσει συναίνεση από την Ε.Ε. και τη σύμφωνη γνώμη του αρχιεπισκόπου». Είχε όμως αντιληφθεί ότι «τα χρυσά διαβατήρια» ήταν η κότα με τα χρυσά αβγά, που όπως φέρεται να εκμυστηρεύτηκε σε μια νύχτα ευθυμίας στην Αθήνα, άφηνε στο Γραφείο του 300 εκατ. ετησίως, που τα πήγαινε μετά στις Σεϋχέλλες με ιδιωτικές πτήσεις. Γι’ αυτό στο Μoν Πελεράν δεν πήρε Βαρώσι και Μόρφου και στο Κραν Μοντάνα λύση. Αιφνιδίως όμως το Al Jazeera σήκωσε τη σκεπή[….] 

Ως φαντασιόπληκτος ή ευφάνταστος συγγραφέας ανακριβειών και ψωμμάτων, παραθέτω φανταστικό μονόλογο διατελούντος εν ευθυμία ατόμου που δε μίλησε ποτέ εις τον Τσίπραν περί τούτων και ένι ψεύστης καταγέλαστος ο διαδίδων τοιούτα και τοσαύτα. Οι παρενθέσεις περιέχουν σκηνοθετικές οδηγίες.

Λέγουν με περί Κραν Μοντάνα και Πάσα Κρασάνα (αυταί είναι αχλάδες). Μοντιέ και Μον Πελεράν! Αυτά δεν είναι σωστά (σιγοτραγουδά: τα ρεάλια ρεάλια ρεάλια). Τα δύο κράτη (χικ) θα εκδίδουν χρυσά διαβατήρια, το δε άλλον κράτος (χικ) σαπφείρινα μετά μαργάρων. (γρουμπ-ρέψιμον) Δεν έχω μήτε πεντόλιρον τσεπούντο εις το γραφείον (χικ) διότι τα εστέλλαμεν εις Σεϋχέλας, εκεί όπου εξωρίσθη (χικ) ο Μακάριος.