Να κατάγεται
16-06-2019
Είτε γνώρισες, είτε δεν γνώρισες πατέρα, είτε είχες τον καλύτερο πατέρα του κόσμου, είτε τον χειρότερο, είτε κάτι ενδιάμεσο, είτε είσαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου, είτε ο χειρότερος, είτε κάτι ενδιάμεσο, είτε γνώρισες, είτε δεν γνώρισες μητέρα, είτε είχες την καλύτερη μητέρα του κόσμου, είτε την χειρότερη, είτε κάτι ενδιάμεσο, είτε είσαι η καλύτερη μητέρα του κόσμου, είτε η χειρότερη, είτε κάτι ενδιάμεσο, σε οποιαδήποτε γονεϊκή συνθήκη και με οποιαδήποτε γονεϊκή παραλλαγή, οι λέξεις «Πατέρα» και «Μητέρα», «Μπαμπά» και «Μαμά», είτε τις λες, είτε στις λένε, είτε δεν τις λες, είτε δεν στις λένε, θα είναι πάντα τραύματα που τρέχουν αίμα, άλλοτε αίμα που πονάει, κι άλλοτε αίμα από τραύμα αγάπης, πλήρωσης, δεσίματος με ό,τι είναι αδύνατο να απαλλοτριωθεί.
Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να κατάγεται.
Ετικέτες: μητέραπατέρας