Κύριε, σώσον…
18-07-2019

Τηλεόραση της Βουλής, σε πολλές συνεδρίες της, διαθέτει κυρία που σε παραθυράκι κάτω δεξιά εξηγεί ό,τι εξηγείται, με νοηματική «γλώσσα». Στον αγιασμό, την ώρα που οι παπάδες έψελναν ή ασκούσαν την δέουσα προσωδία, έμεινα κεχηνώς βλέποντας τις θεαματικές κινήσεις που σήμαιναν «Θεοτόκος», «κατ’ εναντίον δωρούμενος» και τα σχετικά. Η κατάλληλη ύψωση των χειρών, κατεναντίον και συμμετρικά, ο σχηματισμός καλύμματος κεφαλής με ωοειδή διπλή χειρών κάθοδο, ορθωμένα επιλεκτικώς δάχτυλα που προσγειώνονταν σε οριζοντιωμένο βραχίονα, ήταν εκφραστικά και προσόμοια με συνήθεις χειρονομίες πολιτών που όταν συζητούν έντονα στον δρόμο, δεν χρειάζεται να πας κοντά για να καταλάβεις τι λένε. Δεν είναι βέβαια παντομίμα, αλλά ο ιεροπρεπής λόγος την προϋποθέτει. Εξάλλου ανιχνεύεται και σε προδήλως εκφραστικές κινήσεις των ιερουργούντων στις λειτουργίες.