Κίχλη
23-06-2018

Από την Αμαλία Καλυβίνου στον Χρήστο Γραμματίδη οι αναγνώστες των αναρτήσεών τους, παρακολουθούμε επί το μέγα ερείπιον της Υγείας να παραμένει αδιατάρακτο, πισσωμένο και ανάλλαγο, το στουπέτσι του Θανάτου με το οποίο μπουκώθηκαν τα στόματα τους χωρίς ελπίδα να υπάρξει τουλάχιστον ένα χαρώνειο αποχαιρετώντας τους. Παντού σπασμένα ή ματισμένα κουπιά, ο ψυχοπομπός σκνίπα και ο Κέρβερος μάρκα τσιουάουα.