Σστις αμμοθίνες, στον Καϊάφα.
Η φωτογραφία
07-03-2021

Η εκπόνηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και των αντιστοίχων Σχεδίων Διαχείρισης για το σύνολο των περιοχών Natura 2000 της Ελλάδας ξεκίνησε πριν δύο χρόνια, το Φεβρουάριο του 2019. Εκεί θα βασιστούν τα Προεδρικά Διατάγματα τα οποία θα ορίσουν χρήσεις γης και επιτρεπόμενες δραστηριότητες, συμβατές με την προστασία και τη σωστή διαχείριση των περιοχών αυτών.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.

Το Άρθρο 219 το οποίο εντάχθηκε στο σχέδιο Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις που ψηφίστηκε πριν τρεις μέρες στη Βουλή (Άρθρο 218 νομίζω στο Νόμο όπως ψηφίστηκε), αφορά στις επενδύσεις και προβλέπει ότι έως την ολοκλήρωση και έγκριση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, με εξαίρεση τις ζώνες και περιοχές απόλυτης προστασίας, σε περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων είναι δυνατόν να καθορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα υπο-περιοχές προστασίας υπό τον όρο ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της ευρύτερης περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα θα καθορίζονται, πέραν των άλλων όρων και περιορισμών για την ανάπτυξη της υπό-περιοχής, ειδικοί κανόνες για τις δραστηριότητες ή και την υλοποίηση τεχνικών έργων.

Αυτό που κατανοώ είναι ότι οι ζώνες απόλυτης προστασίας σε μια θέση Natura καθορίζονται ύστερα από την ολοκλήρωση και την έγκριση των ΕΠΜ. Συνεπώς ο εκ των προτέρων καθορισμός υπο-περιοχών όπου θα προβλέπονται ήπια αναπτυξιακά έργα με κανόνες για την άσκηση και υλοποίηση των τεχνικών δράσεων συνιστά κάτι εκ των προτέρων στημένο το οποίο θα ροκανίσει από την προστασία και την ορθή διαχείριση των περιοχών Natura σύμφωνα με τις, όποιες, αναπτυξιακές ορέξεις και διαθέσεις.

Κάτι φωτογραφίζεται εδώ. Ελπίζω να έχω παρανοήσει.