Η Τήνος
27-09-2020

Ω, μη βιαζού, ερευνητή των πρωθυπουργικών κινήσεων. Δεν πήγε στην σαββατοκύριακη Τήνο για την Μεγαλόχαρη. Στα Κιόνι, πήγε όπου ναός του Ποσειδώνα, κατά Στράβωνα, στο πλαίσιο των «Ποσιδείων» και της Αμφιτρίτης, όπου πολυάριθμα εστιατόρια και ξενώνες για τους προσκυνητές. Ο λόγος; Ορκίστηκε ο γιός του φαντάρος και έθεσε βάσεις για την ανάληψη της πρωθυπουργίας περί το 2050. Το άδηλο μέλλον, ανάγκασε τον πατέρα να προσφύγει εκτός των χριστιανών και σε όλα τα διαμήκως αποδεκτά θρησκεύματα της Ελλάδος. Πάντα χρειάζεται υποψήφιος εν μέρει εθνικός, εν μέρει ελληνίζων, πάντοτε χριστιανός. Ο πατέρας ήκλεψε σαββατοκύριακο εν Τήνω προκειμένου να βεβαιωθεί πως ο μέλλων του 2035 πρωθυπουργός, θα περατώσει τον Μεγάλον Περίπατον έως τότε και θα σοφισθεί κάτι λογικώτερον.