Επίπεδο Υφυπουργού
04-07-2019

Από το φυλλάδιο της Νέας Δημοκρατίας «Έτοιμοι να αλλάξουμε την Ελλάδα», στα μέτρα για τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για νέες δουλειές:

Εισάγονται στην αδειοδοτική διαδικασία αποκλειστικές προθεσμίες και όταν αυτές δεν τηρούνται τότε η αρμοδιότητα θα μεταβιβάζεται σε μια υπερκείμενη Αρχή, σε επίπεδο Υφυπουργού.

Για να λειτουργήσει η Ελλάδα ως ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος κάτι που σίγουρα θέλει η Νέα Δημοκρατία (κι όχι μόνο) απαραίτητο να τηρούνται οι προθεσμίες στην αδειοδοτική διαδικασία. Ο τρόπος για την τήρηση των προθεσμιών είναι να λογοδοτούν οι υπάλληλοι, να υπάρχει υπευθυνότητα εκ μέρους τους και κυρώσεις στην αντίθετη περίπτωση. Μπορώ να σκεφτώ πολλούς τρόπους παρέμβασης – εφόσον δεν χρειάζεται να λογοδοτήσουν οι υπάλληλοι, εφόσον η υπευθυνότητα δεν θεωρείται αναγκαίο κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσής τους, εφόσον δεν υπάρχουν κυρώσεις – ώστε υπάλληλος κάπου στην αλυσίδα να καθυστερήσει με κίνδυνο να εκτροχιαστεί μια αδειοδοτική διαδικασία.

Υπερκείμενη Αρχή σε επίπεδο Υφυπουργού; Σοβαρά τώρα;

Ετικέτες: εκλογές