Εννιά μήνες, εννιά ώρες, εννιά λεπτά
06-06-2020

Όλα είναι σώμα.

Όλα είναι ένα σώμα γυμνό.

Όλα είναι η αλήθεια του γυμνού σώματος.

Όλα είναι ένα σώμα που βγαίνει μπροστά σαν γυμνή αλήθεια.

Σώμα οδόφραγμα σε όσους επιμένουν να χωρίζουν τα σώματα

βάσει χρώματος, φύλου, τάξης.

Σώμα που έχει ένα μήνυμα στην γυμνή κοιλιά του,

ένα μήνυμα στο καλυμμένο στόμα του,

κι ένα μήνυμα που κρατά με τα χέρια του ψηλά,

γιατί γυμνή αλήθεια δεν υπάρχει μόνο στα σώματα,

γιατί κάποιες σπάνιες φορές,

η πιο γυμνή αλήθεια μπορεί να καταφέρει να χωρέσει

ως καταστάλαγμα σε λέξεις.