Δωδεκατιανό
26-09-2020

Όπως ο Τσίπρας με το τρίτον ασχολείται

Ώσπου να προεδρεύει σε οργωμένο χωράφι

Έτσι κι ο άλλος τα δυο πέμπτα οροφή

Στο τσεπάκι του νομίζει ο άπελπις, ενώ

Του Χρόνου ο μαστραπάς έχει τρυπήσει

Αφήνοντας λαούς γκαγκανιασμένους.

 

Μη το κουράζεις το τεραίν πρωθυπουργέ,

Υπάρχεις όσο υπάρχει η χώρα των μπεμπάντων

Και το μισό ασκέρι σου πάει για ρεκτιφιέ.

Ακόμη έναν Πάμισο και πάει το υποκάμισο-

Στων ελεφάντων την μονιά, πουλάς τα κουνελάκια.

Το διάγγελμά σου κάρτεψε, κανείς δε σε πιστεύει.