Διακόπουλος ως σήμερον και ως χθες
19-08-2020

Ένας Σύμβουλος μιλάει μόνον στον Μαγιoρδόμο που τον διάλεξε. Μένει στην σκιά κατά τα άλλα. Όταν μιλάει, ο Μαγιορδόμος μπορεί να ενοχλείται, ενώ παραμένει υπεύθυνος για τον Σύμβουλο. Μαγιορδόμος είναι ο maior domus, o κύριος του οίκου, αυτός που λύνει και δένει.. Παύσατε περαιτέρω πειράζοντες. Αλλά κάποιος να εκμάθει στον ψηλέκα με την μάσκα να μη ενοχλείται. Αυτός αφήνει λυτό τον Σύμβουλο. Οι Σύμβουλοι δεν πολιτεύονται, αλλά διαμορφώνουν τις κινήσεις των χειλέων των «μεγάλων κεφαλιών». Η τελευταία πρόταση περιείχε το χιούμορ της αρκούδας.