Γιώργος Κοτανίδης (1945-2020)
29-01-2020

“Σαν θυμηθή τον Σωκράτειο ορισμό, πως, να είσαι Έλληνας δεν είναι ζήτημα καταγωγής αλλά αγωγής,
τότε καταλαβαίνει κανείς σε τι ύψη καλλονής έχει τη δυνατότητα να φθάση ποτέ ένας Έλλην.”

―Νίκος Εγγονόπουλος, Σημειώσεις στον «Μπολιβάρ»

 

Στην Ελλάδα απαγορεύονται οι τίτλοι ευγενείας. Η έκφραση της ευγένειας, όχι.

Ο Γιώργος Κοτανίδης ήταν ο ευγενέστερος άνθρωπος.