Γιορτές του χειμώνα
31-10-2017

Δεν είχα ιδέα πως υπήρχε Χάλογουιν ώσπου μου χτύπησαν την θύρα στο York κάτι μιτσά με μια κολοκύθα.

Δεν είχα ιδέα πώς έμοιαζαν οι εννιά υποψήφιοι αρχηγοί του Κέντρου, εξόν ένα debate που είδα αποβραδής.

Απέκτησα την πεποίθηση πως ήταν όμιλοι που ασκούσαν ένα παράξενο έθιμο. Ρωτούσαν κάτι και κυκλοφορούσαν απαντήσεις. Και προφανώς, ζητούσαν κάτι.

Ένα είδος Τζαμάλα, ή Ραγκουτσάρια, ή καλαντίσματα, ή Γκόλντι Μπάμπου, ή παρόμοιο. Συγκρουσιακό, αλλά μια χαρά, αν υπάρχει αντίτιμο. Ή αντίδωρο.

Trick or treat, δικέ μου.