Βρύση πασπαρτού
29-01-2020

Ο Ζαγοράκης αδίο σας, διότι ήτο παίκτης και όχι παράγων. Τα αφστηρά σουμβούλια να τα δώσετε στα υπόλοιπα Βαλκάνια εμείς θα αφαιρέσουμε 6 – 10 βαθιμοί από τον Ιβάν για να μη πας πρήζουν οι Λεμπιακοί και ούτως ή άλλως το πρωτάθλημα θα το πάρει η Πανάθα. Κι έπειτα θα τραγουδήσουμε κλαίοντας το δαρδανικόν «Γιοβανε».