Ατμοσφαιρικό σχόλιο.
06-05-2018

Η βροχή πολύ με αρέσει, ιδίως η βροντώδης και ερεβώδης, η πληθαίνουσα τα ρέμματα και η ποιούσα τα τζαμιλίκια να τρίζουν. Εξάλλου είναι η μόνη ζώσα απόδειξη πως η Γαία δεν είναι σφαιροειδές, αλλά κοίλον έργον του Θείου. Η κάθε σταγών διότι, δεν κτυπά το χώμα και τα ύδατα, καταής, αλλά εξακοντίζεται στο μαύρο χώμα του Ουρανού. Την πράγματι πρόσπτωσιν κρύβουν πολτώδη και κεραυνοφόρα σύννεφα, που θεωρούμε πως αιωρούνται πάνωθέ μας, ενώ έχει αποδειχθεί πως είναι κάτοπτρα υδροφόβων αστραπών.

Ετικέτες: βροχή