Αγαπητή Κυρία…
14-09-2017

…η οικογένειά σας έχει μεγάλη πολιτική παράδοση. Η γιαγιά σας θαλερή, στα 82, όταν μερικοί αξιωματικοί κατέβασαν βιαίως τον πατέρα της από την Εξουσία. Η μητέρα σας, ετών 65, νυμφευθείσα τον βραχύβιο Αρχηγό του Συναγερμού, αλλά από γαμβρούς δεν σας έλειψαν. Είσθε ήδη στα 43 και υποτίθεται πως βάλατε μυαλό.

Μη νεάζετε. Μη σας πιάνει πανικός. Δεν προλαβαίνει να αμαρτήσει ο γείτων του ρετιρέ, είτε λόγω πετρελαίων στη Γλυφάδα, είτε επειδή ένας Σταθάκης  παρέχει τις άδειες που του ζήτησαν (βρίζοντας βέβαια) αλλά οι ανακοινώσεις σας είναι ογλήγορες, βιαστικές και στο πόδι γραμμένες.

Βάλτε κόφτη. Μη αγγίζετε πληκτρολογιο αν δεν διαβεί έναν ακαδημαϊκό τέταρτο. Πρώτα το βασανίζουμε, το σκεφτόμαστε, και μετά την αμολάμε.