05-12-2017

Τι να σου δώσω; Κάτι παράταιρα κουμπιά απόμειναν, λίγα ρετάλια
από αισθήματα για προσκεφάλι. Τι να σου δώσω; Κι ό,τι καλό σου
φύλαγα, πέρασε ο χρόνος ένα απόγευμα, αυτός ο μπόγιας μου τα
πήρε. Με άδεια χέρια κι εγώ προσέρχομαι, με άδεια, προτεταμένα.