Όχι με άλλο όνομα
11-02-2018

ΟΧΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ

Το καλοκαίρι χαμογελάς πιο εύκολα σε κάποιον άγνωστο περαστικό
μπορείς να πιάσεις και κουβέντα με λόγια γενικά για την κατάσταση,
κάτι να πεις για τον καιρό. Νύχτες με το λιανό δρεπάνι στον ουρανό,
τόσο κατάλληλες για θερισμό. Ποτέ με άλλο όνομα, όχι. Το δικό σου.