Όλα μαζί
05-05-2018

ΟΛΑ ΜΑΖΙ

Με την παλάμη, ανάστροφα σκουπίζει
σάλια, παράπονα και δάκρυα όλα μαζί.
Εκείνο το μικρό παιδί, δε λέει να μάθει
τρόπους, αδύνατον να μεγαλώσει λίγο.
Εκείνο το μικρό παιδί τυραννικά αθώο.

Ετικέτες: ποίημα