Τα νέα κατατόπια
22-04-2018

ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΑ

Τις νύχτες με πιάνει ένα αίσθημα πνιγμού. Τινάζω το
κεφάλι έξω απ’ το νερό, σκίζω το όνειρο και βγαίνω.
Κτυπάω πάντοτε στον ίδιο βράχο, το άδειο μαξιλάρι
σου. Τι δύσκολα, προς το παρόν, τα νέα κατατόπια!

Ετικέτες: ποίηση