Τα μολύβια
13-05-2018

ΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ

Δεν έμαθα να κρύβω τα μολύβια, απ’ το σχολείο γυρνούσα
κάθε μέρα με λιγότερα,
ο διπλανός μου στο θρανίο ένα μούτρο, μόνο την πράξη της
αφαίρεσης ήξερε καλά.

Ετικέτες: ποίημα