Τα ίδια χείλη
18-03-2018

ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΕΙΛΗ

Κι όμως στα ίδια χείλη, εδώ και χρόνια επιστρέφω
ας μεσολάβησαν τόσα Φθινόπωρα, σώματα άλλα
ξένα φιλιά, τριγμοί, χειρονομίες παρόμοιες με τις
δικές μου. Ας λιποθύμησαν τα μάτια του, αυτά τα
μάτια από χαλκό και γάλα, στους αργυραμοιβούς,
ως το χάραμα χαμηλωμένα σε κρεβάτια αλλότρια.

Τα ίδια χείλη αναζητώ, στα ίδια χέρια παραδίνομαι.