Ο παίχτης
24-02-2018

Παρά την πλήρη βεβαιότητα της μοιρασιάς, ούτε που σκέφτηκα ποτέ
να βρω καινούργιο έρωτα ή άλλο βασανάκι. Κανένας άξιος δεν
στάθηκε, μήτε κι άλλος παίχτης καλύτερος εφάνη από σένα,
ως τα τώρα. Κι η βεβαιότητα της μοιρασιάς, ελάχιστα με νοιάζει.

Ετικέτες: έρωταςποίηση