Κάθε φορά
10-03-2018

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ

Κάθε φορά που βγάζω τα παλιά
και καθαρά σεντόνια στρώνω
στο κρεβάτι, εσένα περιμένω να
φανείς. Πρώτος εσύ να πέσεις
στα λευκά, εσύ να τα ζεστάνεις.

Κάθε φορά μόνος εγώ ξαπλώνω
στα διπλά, τα καθαρά σεντόνια.