< inbox >
02-02-2018

Περαστικός διαβάζω κηδειόχαρτο γυναικός. Επώνυμο, Λαπαρδά. Άραγε σύντυχε στον βίο δασκάλα ή δάσκαλο που της είπε “Αγγελικούλα, έχεις το παρόνομα βυζαντινού στρατηγού που έχτισε ένα δυναμάρι στη Σαλονίκη, πάνε πολλά χρόνια”