πανωκάτω

Όλες μα όλες οι αλήθειες του κόσμου είναι μαζεμένες μέσα σε ένα ασανσέρ νοσοκομείου με δέκα ανθρώπους. Καμιά φορά αρκούν και δυο.