[3 μήνες για παράδειγμα]

όλες οι “θεόμπνευστες” παπαριές σ΄αυτή τη χώρα ξεκινούν με προσωρινό χρονικό προσδιορισμό για να καταλήξουν μια κόλαση αορίστου χρόνου