Ώρα Ελλάδος

Νέος διχασμός, μεταξύ θερινάκηδων και χειμερινάκηδων. Γιατί το βασικό είναι να διαφωνούμε. Σε όλα.