Χρησμός
27-08-2019

“Όποιος κερδίσει προσεχώς το Κέντρο, θα βαρεθεί να εκφωνεί επικηδείους για τη λογοτεχνική γενιά του 70” ψιθύρισε η Δωδωναία Φηγός.