Χοντραίνει το παιχνίδι

Δυο δρόμοι ανοίγονται πια στον Βαγγέλη Βενιζέλο: είτε ο ρόλος του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας, είτε ο ρόλος του κακού στο επόμενο Star Wars. Δεν το λες και λίγο.