ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΥ
14-12-2020

Καίσαρα, το μπάχαλο στα μαγαζιά με την μέθοδο ΚΛΙΚΑ-ΓΟΥΕ-Η είναι οργανωμένη απόπειρα να σε αντικαταστήσουν έως την εορτή του Ανικήτου Ηλίου. Και όλα τα οργανώνει ο AAAαργκ (ουρλιάζει μαχαιρωμένος).