Τραμπ σώσε μας

Ο Τραμπ είναι ένας είδος ΠΑΣΟΚ, και τώρα περνάει το βρώμικο ’89 του. Αλλά, κερδίσει-δεν κερδίσει τώρα, θα έχει αλλάξει για πάντα την πολιτική στις ΗΠΑ, κι όλοι οι μεταγενέστεροι θα είναι παραλλαγές του. Ο Τραμπισμός είναι απέθαντος, όπως άλλωστε και η κληρονομιά του Ανδρέα.