Το όπιο του λαού

Να δείτε που με τον ντόρο που γίνεται θα επιδοτήσει στο τέλος η Κεραμέως ωραία κοτουκάκια – καπηλειά με σόμπες από Κικίλια, και θα μαζευόμαστε να καπνίζουμε σέρτικα και να ρίχνουμε χριστοπαναγίες, να ξεδίνουμε.