Το νου σας

Οι βάτραχοι ήταν η δεύτερη πληγή του Φαραώ. Μετά είχε σκνίπες, αλογόμυγες, επιδημία, εξανθήματα, χαλάζι, ακρίδες, σκοτάδι και πρωτότοκα. Για να ξέρετε με ποια σειρά θα μας βρούνε, τώρα που ξεκίνησε η διαδικασία.