Το λες και αναβάθμιση

Αν και Σάββατο σήμερα, η «ΕφΣυν» δεν έχει την καθιερωμένη συνεργασία του Γιάνη Βαρουφάκη, έχει όμως τον ομόλογό του Λαζόπουλο. Λάκη Λαζόπουλο.