Το αψήφιστον της εκλογής
21-12-2020

Εγώ εξελέγη, εσύ εξαλέγη, [άρα] αυτός εξελέγην.