Τα δύο τέρμινα

Αρχίσαμε με τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα είναι κρίσιμες. Έχουμε προχωρήσει στους επόμενους δύο μήνες που θα είναι κρίσιμοι. Ετοιμαστείτε για τα επόμενα δύο κρίσιμα χρόνια.