Στο μυαλό ενός τρελού

Μέσα στο μυαλό ενός τρελού πάντα έχει λιακάδα.

Μην νομίζετε ότι επειδή όλα φωτίζονται από το αμείλικτο φως, δεν είναι επικίνδυνα ή ανειλικρινή.