Σοφία Σταύρου Θεοδωράκη

Η πολιτική οδηγεί παντού, αρκεί να την εγκαταλείψεις εγκαίρως